Ωράϊσμα Παρθενικό

Κόρη, Κυρά και Ρήγισσα, στο πλήθος των ανθρώπων,
σκήπτρο ζωής και δρόσισμα, των καθαρών προσώπων,
για μια ζωή ελιώσανε, στο άλγος, στην οδύνη,
στην απονιά, στην σκλήρυνση, μέσ' της ζωής τη δίνη,

οι ουρανόφεγγες ζωές, άνθρωποι της αγάπης,
για τον θεσπέσιο Υιό, Θεό δεδοξασμένο,
Κύριο των δυνάμεων. Το πνεύμα της απάτης,
χλευάσανε, μ' απόκτησαν, στεφάνι τιμημένο.

Πληθωρικά μας προσκαλείς, στο δείπνο του Υιού Σου,
του πανοικτίρμονος Θεού, Σωτήρος, Ποιητού Σου,
ό,τι ωραίο επί της γης, μας έδωσε Μητέρα,
φιλόστοργη, ευσπλαχνική, αγγέλων ανωτέρα,

πλατύτερη των ουρανών, είναι η αγκαιλιά Σου,
το κάλλος και η ομορφιά, κρατύνουν τη θωριά Σου,
Ωράϊσμα παρθενικό, φυγάδευμα της θλίψης,
μαστίγωμα της οίησης, όπλο κατά της σήψης,

της νέκρωσης εγκώμια, πλήθος ευχαριστίες,
στέλνω σε Σε εκστατικά, θερμές μου ικεσίες,
να μη παρίδης Δέσποινα, προσφύγιο πιστών,
θεράπευμα και ίαμα, γέφυρα των κτιστών,

μετά των ουρανίων, συνδέεις μυστικά,
τα άφθαρτα με τα φθαρτά, άνθη μεθυστικά,
δροσιστικά κι ευώδη, Σου πρέπουν εξαισίως,
δρέπω και στα προσφέρω, Μητέρα εθελουσίως.

13-1-2004

 

Πηγή Υλικού
Αρχιμ. Θεόκλητου Ι. Μπρούζη, Δοξαστικές και Ικετήριες Ωδές στην Υπεραγία Θεοτόκο, Σπερχειάδα Φεβρουάριος 2007

 

Επιλογή υλικού
Αικατερίνη Διαμαντοπούλου
Υπεύθυνη υλικού των Ιστοχώρων του Πατριαρχείου ΙεροσολύμωνΗ εικόνα της Παναγίας


ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 07/07/2020 12:03:02 πμ