28/11/2012 Ο κ. Ηλίας Παυλούσης & Ο κ. Μακράκης επισκέπτονται το Πατριαρχείο

Την πρωΐαν της Τετάρτης, 15ης /28ης Νοεμβρίου 2012, ο κ. Ηλίας   Παυλούσης, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Παγκρητίου Συλλόγου Ελλήνων Αιγυπτιωτών και Φίλων και ο Αντιδήμαρχος Χερσονήσου κ. Γεώργιος Μακράκης, προερχόμενοι εκ Μαδηβά της Ιορδανίας, όπου είχον διαμείνει επί τινας ημέρας, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τους δύο εκλεκτούς επισκέπτας τούτους μετά μικράς ομάδος συμπροσκυνητών αυτών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ηυλόγη αυτούς και επήνεσε δια το έργον αυτών της συμπαραστάσεως προς το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, εκδηλουμένης εις την υποδοχήν νέων του ποιμνίου του Πατριαρχείου εξ  Ισραήλ και Ιορδανίας εις τας εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων του Δήμου Χερσοννήσου εις το Χάνι του Κοκκίνη.

Ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον κ. Παυλούσην και τον κ.  Μακράκην το μετάλλιον των 1.500 ετών ιστορίας του Πατριαρχείου.

Ο κ. Παυλούσης  και ο κ. Μακράκης ευχαριστούντες τον Μακαριώτατον,  είπον ότι θα εξακολουθήσουν δι’ όλων των δυνάμεων αυτών να προσφέρουν υπηρεσίας οποτεδήποτε θα ζητήση αυτάς το Πατριαρχείον.

 

Εκ της Αρχιγραμματείας.


Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/11/28/7358/


Ο Σεβασμιώτατος κ.Αρίσταρχος με τον κ.Παυλούση και τη συζυγό του
Ο κ.Παυλούσης με τον Σεβασμιώτατο κ.Αρίσταρχο
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλος παρασημοφορεί τον κ.Παυλούση
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλος με τον κ.Παυλούση και τη συζυγό του


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 13/04/2021 7:12:02 μμ