28/12/2017 Ο ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΘΗΡΑΝΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Δεκεμβρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Propst τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα π. Wolfgang Smidt μετά τοῦ π. Sany Ibrahim Azhar, ἐκλελεγμένου Ἐπισκόπου τῶν Λουθηρανῶν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Τούς δύο τούτους ἐκπροσώπους τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Propst ἦτο νά παρουσιάσῃ εἰς τόν Μακαριώτατον τόν π. Sany Ibrahim Azhar ὡς μέλλοντα νά δεχθῇ τήν χειροτονίαν εἰς Ἐπίσκοπον καί νά διαδεχθῇ τόν ἄχρι τοῦδε διακονοῦντα εἰς τήν θέσιν ταύτην Ἐπίσκοπον Μουνίμπ Γιουνάν.

Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη τόν π. Sany Ibrahim Azhar διά τήν ἐκλογήν καί ηὐχήθη αὐτῷ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν διά τήν ἐκπλήρωσιν τῆς διακονίας αὐτοῦ, τῇ συμπαραστάσει τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ἀπένειμε σταυρόν ἐπιστήθιον εἰς τόν π. Sany, ὁ ὁποῖος εὐχαριστῶν προσεκάλεσε Αὐτόν εἰς τήν χειροτονίαν του εἰς Ἐπίσκοπον προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/12/28/51639
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 11/08/2020 9:52:07 μμ