Δευτέρα, 26 Ιουλ, 2021
Παρασκευής οσιομάρτυρος, Ερμολάου.

22/10/09 Ποιμαντική επίσκεψη του Μακαριωτάτου στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα "Siksek" κοντά στη Βηθανία


Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΗΘΑΝΙΑΝ ΟΙΚΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "FOUR HOME OF MERCY" H "SIKSEK" ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ.

Γρηγοριανόν (22-10-2009) / Ιουλιανόν ( 4-10-2009).

Από του έτους 1940 λειτουργεί άνευ διακοπής εις την περιοχήν της Βηθανίας, ουχί μακράν της Ιεράς Μονής Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, οίκος ευγηρίας και οίκος προσώπων με ειδικάς ανάγκας, με την επωνυμίαν "FOUR HOME OF MERCY" ή "SIKSEK".

Το φιλανθρωπικόν συγκρότημα τούτο ιδρύθη με προσωπικήν πρωτοβουλίαν της Ορθοδόξου οικογενείας Σίκσεκ και ευλογίας του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου εις γην, την οποίαν εδώρισεν ο βασιλεύς της Ιορδανίας Χουσεΐν το 1962, και λειτουργεί χάριν εις τας προσπαθείας και τας δωρεάς αυτής και φιλανθρώπων δωρητών, οργανισμών και ιδιωτών.

Οι φιλοξενούμενοι δωρεάν εις το Ίδρυμα τούτο τρόφιμοι είναι πρόσωπα, γέροντες και υπέργηροι, ενήλικες και κυρίως παιδιά ανεξαρτήτως δόγματος η θρησκεύματος με διανοητικάς η σωματικάς αναπηρίας βαρείας και ανιάτου μορφής. Η κοινωνική προσφορά του Ιδρύματος τούτου αναγνωρίζεται επιτοπίως και διεθνώς. Η αφωσιωμένη υπηρεσία του προσωπικού και η διαφάνεια διαχειρίσεως του Ιδρύματος εμπνέει εμπιστοσύνην δια προσφοράν χρηματικών δωρεών, χάριν εις τας οποίας το Ίδρυμα υπερβαίνει τα οικονομικά αδιέξοδα και συνεχίζει την λειτουργίαν του.

Το Ίδρυμα διατηρεί εντός αυτού Ορθόδοξον παρεκκλήσιον, εις το οποίον προσκαλούνται ιερείς του Πατριαρχείου δια την τέλεσιν θ. Λειτουργίας η άλλης αγιαστικής πράξεως.

Ανταποκρινόμενος εις την πρόσκλησιν του Ιδρύματος, προσήλθεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ.Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του ιεροδιακόνου π. Αθανασίου και του από ετών υπηρετήσαντος εις το Ίδρυμα ιατρού δρ. Ιωάννου Τληλ, ίνα τελέση τον αγιασμόν και τα θυρανοίξια των ανακαινισθέντων τμημάτων με επιχορήγησιν των Welfare Association, National Development (NDC) και Liz Mulford with the French Cooperation.

Μεταξύ των μετεχόντων εις την εκδήλωσιν ταύτην ήσαν ο Mr. Gregor Malzuk, αντιπρόσωπος της οργανώσεως IOCC, ο Πρόεδρος της Pontifical Mission, Mr. Sami el Youssef και ο Αντιπρόεδρος της οργανώσεως Wehdat Alquds, Mr. Ahmad Rowedi.

Εις την είσοδον του Ιδρύματος υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος και οι εκπρόσωποι των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων του εν Ιεροσολύμοις Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου, οίτινες και ηκολούθησαν Αυτόν εις το παρεκκλήσιον και έψαλαν εις την ακολουθίαν του Αγιασμού. Ο Μακαριώτατος ήνοιξε τα ανακαινισθέντα νέα τμήματα και ηγίασεν αυτά.

Εις την μετά την ακολουθίαν σεμνήν δεξίωσιν αναψυκτικών προσεφώνησε τον Μακαριώτατον και τους λοιπούς παρόντες ο Dr. Eiden, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος, όστις ανεφέρθη εις την υπερεβδομηκονταετή κοινωνικήν προσφοράν του Ιδρύματος και την βελτίωσιν των όρων διαμονής και θεραπείας των ασθενών δια της ανακαινίσεως των τμημάτων αυτού και την τιμήν, την οποίαν προσδίδει εις το Ίδρυμα ως και εις την ενθάρρυνσιν των εργαζομένων και των νοσηλευομένων εν αυτώ η επίσκεψις του Μακαριωτάτου.

Ο Μακαριώτατος επαινών την Διεύθυνσιν, το Συμβούλιον και το προσωπικόν δια την αφωσιωμένην διακονίαν των ασθενών, προσέφερεν αυτοίς ως συνδρομήν εις το επιτελούμενον έργον το ποσόν των USΑ $ 5.000 και ακολούθως εξεναγήθη εις τας αιθούσας των ασθενών, ευλογών αυτούς.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος τελεί τον αγιασμό στο Ίδρυμα ΣΙΚΣΕΚ

Ο Μακαριώτατος αγιάζει τις αίθουσες του Ιδρύματος

Ο Μακαριώτατος εγκαινιάζει τα ανακαινισθέντα τμήματα

Ο Μακαριώτατος προσφέρει δωρεά στο Ίδρυμα

Ο Μακαριώτατος με την γηραία κυρία Σίκσεκ

Ο Μακαριώτατος και ο δρ. Τλήλ σε επίσκεψη καρδιοπαθούς σε ειδικό μηχάνημα

Αναμνηστική φωτογραφία της επισκέψεως του Μακαριωτάτου

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 71 επισκέπτες.