03/01/10 Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Πανάγιο Τάφο στη μεταμεσονύκτια λειτουργία της Κυριακής των Προπατόρων

Την Κυριακήν προ της Χριστού Γεννήσεως, 21ην Δεκεμβρίου 2009/ 3ην Ιανουαρίου 2010, εις τον Πανάγιον Τάφον ο λειτουργός Αρχιερεύς του Πατριαρχείου Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος εχειροτόνησεν εις πρεσβύτερον τον Αγιοταφίτην ιεροδιάκονον π. Φιλούμενον κατά κόσμον Σουχέλ εκ Φχες της Ιορδανίας καταγόμενον, απόφοιτον της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, λαβόντα το μοναχικόν σχήμα εις την Ιεράν Μονήν Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους και διακονούντα άχρι τούδε εις διακονίας του Πατριαρχικού γραφείου.

Αγιοταφίται Πατέρες, μέλη του αραβοφώνου ημών ποιμνίου και πολλοί προσκυνηταί παρηκολούθησαν εν κατανύξει την νυκτερινήν θ. Λειτουργίαν και εν προσευχή και χαρά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του π. Φιλουμένου.

Ηκολούθησε κέρασμα εις το γραφείον του Παναγίου Τάφου.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΛειτουργία στον Πανάγιο Τάφο προεξάρχοντος του Μητροπ. Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Ο ιεροδ. π. Φιλούμενος κρατά το Ευαγγέλιο στην μικρά Είσοδο

Ο ιεροδιάκονος π. Φιλούμενος προ της χειροτονίας αυτού

Ο π. Φιλούμενος προσφωνεί τον Άγιο Καπιτωλιάδος προ της χειροτονίας

Ο Άγιος Καπιτωλιάδος προσφωνεί τον μέλλοντα να προσέλθει σε χειροτονία

Ο Άγιος Καπιτωλιάδος ευλογεί τον μέλλοντα να προσέλθει σε χειροτονία

Ο Μητρ. Ησύχιος χειροτονεί τον π. Φιλούμενο εντός του ιερού Κουβουκλίου

Ο Άγιος Καπιτωλιάδος και ο π. Φιλούμενος στα Άγια

Ο Μητρ. Ησύχιος επιδίδει την ιερατική στολή  στον χειροτονηθέντα

«Αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς του Υψίστου», μετά την χειροτονία


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 24/06/2021 12:14:05 πμ