Κυριακή, 17 Δεκ, 2017
Δανιήλ προφήτου, Διονυσίου Ζακύνθου.
E-mail : info@romiosini.org.gr
 


22/02/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ


Τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Φεβρουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου συνάντησις τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς / Steering Committee καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Τριῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων/ Project’s Owner Committee, Ὑπευθύνων τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἤτοι τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατόν καί τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου π. Σαμουήλ ἡγουμένου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἀρμενίων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην, ἡ Συντονίστρια τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασεν ἐπί ὀθόνης τάς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως πρίν καί κυρίως κατά τό τελευταῖον δίμηνον, ὑπογραμμίζουσα τά ἑξῆς, ἴδε: 

https://www.dropbox.com/s/kni98yx9otxl891/06_1_Steering%20Committee%20Feb%202017.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ec55l405wbalw2v/06_2_IDML.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/m9imnl3r9xaefwr/06_3_Underground%20works.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rex5ulydebpawc1/06_4_Monitoring.pdf?dl=0

Μετά τήν παρουσίασιν ταύτην ὁ κ. Νικόλαος Μορόπουλος ἐπαρουσίασεν οἰκονομικήν ἔκθεσιν τῶν γενομένων στερεωτικῶν ἐργασιῶν καί ἀνέφερεν ὅτι, χάρις εἰς αὐτάς, ἤδη ἀπεμακρύνθη ἡ πρώτη τῶν κολωνῶν, τάς ὁποίας εἶχε τοποθετήσει ἡ Ἀγγλική Ἐντολοδόχος Κυβέρνησις διά τήν σταθεροποίησιν τοῦ Κουβουκλίου, μέ προσανατολισμόν πρός τήν ἀπομάκρυνσιν ὅλων τούτων τῶν κολωνῶν, τήν 22αν Μαρτίου 2017, ἡμέραν λήξεως τῶν ἐργασιῶν καί παραδόσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου εἰς τάς Τρεῖς Μείζονας Κοινότητας.

Εἰς τήν συνάφειαν ταύτην ἀνεφέρθη ἡ προσφορά τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρείας Aegean διά τῆς δωρεάν παροχῆς ἀεροπορικῶν εἰσιτηρίων διά τούς ταξιδεύοντας ἐξ Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἀντιστρόφως καθηγητάς καί τεχνικούς τοῦ ἔργου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τάς θερμάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ εἰς τούς παρόντας ἐκπροσώπους τῆς ἑταιρείας, τόν κ. Ἰωσήφ Μαστοραντωνάκην Διευθυντήν Διοικήσεως καί Ὑπηρεσιῶν Ἐδάφους καί τήν κ. Σταυρούλαν Σαλούτσην, Διευθύντριαν Δημοσίων Σχέσεων καί Τύπου, ἐπιφυλασσόμενος νά ἐπιδώσῃ τιμητικήν διάκρισιν προσεχῶς εἰς τόν κ. Θεόδωρον Βασιλάκην, Ἰδιοκτήτην τῆς Ἑταιρείας καί τόν υἱόν αὐτοῦ κ. Εὐτύχιον Βασιλάκην κατά τήν ἡμέραν τῆς τελετῆς λήξεως τῶν ἔργων τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, τήν 22αν Μαρτίου 2017.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/02/22/43815 + photos Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login  Υπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 54 επισκέπτες.


active³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης