Πέμπτη, 25 Ιουλ, 2024
Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος διακ. Ευπραξίας.

11/01/2018 Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Τήν Τρίτην, 27ην Δεκεμβρίου 2017 / 9ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, εἰς τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ εἰς τήν κοιλάδα τῆς Γεθσημανῆς νοτιοδυτικῶς τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος.
Ὁ Ἅγιος Στέφανος ἦτο ὁ πρῶτος τῶν ἑπτά διακόνων, τούς ὁποίους ἐξέλεξε ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, διά νά διακονοῦν εἰς τάς τραπέζας, τά συσσίτια, τάς γνωστάς «ἀγάπας». Ὁ Ἅγιος Στέφανος ἦτο πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καί ἐκήρυττε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος εἶναι ὁ Χριστός. Οἱ ἄρχοντες τῶν Ἱεροσολύμων ἔφερoν τοῦτο βαρέως καί προσήγαγον αὐτόν εἰς τό Συνέδρριον καί ὅτε οὗτος ὡμολόγησεν ὅτι θεωρεῖ τόν Ἰησοῦν ἐκ δεξιῶν τῆς Δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, κατεδίκασαν αὐτόν καί ἔσυραν εἰς τόν ἐν λόγῳ τόπον καί ἐλιθοβόλησαν αὐτόν, ἐν ᾧ οὗτος προσηύχετο ὑπέρ τῶν λιθοβολούντων τοῦτον, (Πράξ.  Κεφ. 5).
Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν παρά τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν, προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρουμανίας καί Ρωσσίας καί ἐξ ἐντοπίων Ἀραβοφώνων ἐξ Ἱεροσολύμων. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε δέησις εἰς τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ τοῦ Ἁγίου.

Τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν, τόν Σεβασμιώτατον καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τό ἡγουμενεῖον, ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο  http://www.jp-newsgate.net/gr/2018/01/09/52088Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 66 επισκέπτες.