Παρασκευή, 21 Ιουν, 2024
Ιουλιανού του Ταρσέως, μάρτυρος και Αφροδισίου, Παχωμίου και Νικήτα του Νισυρίου (1732) των νεομαρτύρων.

Ἡ Πατριαρχική Σχολή τῆς Σιῶν (Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων)


 Ἡ Πατριαρχική Σχολή τῆς Σιῶν (Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων)
Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ


Η Αγιοταφιτική Αδελφότητα από τους πρώτους αιώνες τού Χριστιανισμού έχει τη μεγάλη ευλογία και τιμή, μέσω μυρίων αντιξοοτήτων, να δίδει την Ορθόδοξη μαρτυρία τής χριστιανικής Πίστεως στους Αγίους Τόπους, η οποία συνδέεται άμεσα με το κοσμοσωτήριο γεγονός τής παρουσίας τού Κυρίου μας. Ανέκαθεν στην πολύπαθη αυτή περιοχή διεξαγόταν αγώνας διατηρήσεως και ενισχύσεως του σταθερού θεμελίου τής Πίστεώς μας με συνεχή επαγρύπνηση, θάρρος και μαχητικότητα. Στον αγώνα αυτόν, πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πατριαρχείου μας.

Η Αγιοταφιτική Αδελφότητα ανέκαθεν συντηρεί Σχολές διαφόρων βαθμίδων για τη μόρφωση Κληρικών, ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή πνευματική αποστολή της. Από τα μέσα τού 19ου αιώνα έως τις αρχές τού 20ού η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διέθετε την περίφημη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, η οποία ανέδειξε πληθώρα διακεκριμένων θεολόγων, μεταξύ αυτών και καθηγητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιομνημόνευτο αποτελεί το γεγονός τής μαθητείας τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου τού Γ' στην Πατριαρχική Σχολή τού Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου. Εισήχθη τον Ιούλιο του 1964 και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1970.

Η Αδελφότητα σήμερα διαθέτει την Πατριαρχική Σχολή, η οποία είναι Γυμνάσιο και Λύκειο καθ' όλα ισότιμη προς τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας, αναγνωρισμένη από το Κράτος από το έτος 1911. Η Πατριαρχική Σχολή ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ειδικά μαθήματα, τα οποία καλύπτουν τον ειδικό ρόλο της. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν καθηγητές αποσπασμένοι από την Ελλάδα και πτυχιούχοι Κληρικοί τού Πατριαρχείου. Η Σχολή, η οποία διαθέτει και Οικοτροφείο, στεγάζεται σε κτίριο του Πατριαρχείου στο λόφο τής Αγίας Σιών, λίγα μέτρα από το «Υπερώον», όπου πραγματοποιήθηκε ο Μυστικός Δείπνος και η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα τής Πεντηκοστής.

Ο Θείος τής Δαμασκού φωστήρ, άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει για τη Σιών: «Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας. Εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων κριθήσονται άπασαι αι φυλαί τής γης και γλώσσαι». Η Αγία Σιών είναι το μεταίχμιο του Νόμου και της Χάριτος. Ο τόπος, όπου συνενώθη και συνεμίγη ο ουρανός με τη γη, οι άγγελοι με τους ανθρώπους, το Πανάγιο Πνεύμα με τους Αποστόλους. Επ' αυτού τού θεοδοξάστου Όρους κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον (1).

Το Πατριαρχείο έχει όλη τη φροντίδα των μαθητών και αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τους για τη φοίτησή τους, τη διαβίωσή τους, και, γενικότερα, οποιαδήποτε ανάγκη τους κατά τη διαμονή τους στη Σχολή.

Οι μαθητές, εκτός των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες διεξάγονται τις πρωινές ώρες, έχουν προγραμματισμένη απογευματινή μελέτη και συμμετέχουν στις μεγαλοπρεπείς τελετές τής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η Σχολή αποτελεί το φυτώριο της Αδελφότητος, από το οποίο θα προέλθουν οι αυριανοί Αγιοταφίτες Πατέρες. Στόχος της είναι η προετοιμασία νέων, ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή αποστολή τής εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητας.

Οι απόφοιτοι της Σχολής, μετά από ελεύθερη προσωπική τους επιλογή, μπορούν να ενταχθούν στην Αδελφότητα και με τη φροντίδα τού Πατριαρχείου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια. Αν θελήσουν να αποχωρήσουν, μπορούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις, ή, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον φοίτηση στη Σχολή, μπορούν να λάβουν μέρος στις ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις των Ομογενών.

Η Σχολή δέχεται με ιδιαίτερη χαρά οποιονδήποτε μαθητή με ήθος και χριστιανικές αρχές, ο οποίος θα ήθελε να αρχίσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγία πόλη τής Ιερουσαλήμ, από την Ελλάδα, την Κύπρο ή την ομογένεια του Εξωτερικού. Όλα αυτά δείχνουν μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα: την ολοφάνερη αρωγή τού Πατριαρχείου μας στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι ο Χριστιανισμός ζει, ανανεώνεται, ανακαλύπτει δρόμους, αναδεικνύει διαλεκτούς ανθρώπους, άξιους, να εκπροσωπήσουν έντονα και παραστατικά την πνευματική και ηθική μας ζωή. Ζούμε, λοιπόν, αυτήν την πολυσύνθετη πραγματικότητα, η οποία μάς επιτρέπει να βιώνουμε την πνευματική ζωή, δίχως να αναιρούμε τον εαυτό μας. Περίλαμπρη και μοναδική στην ιστορία τού κόσμου η πνευματική συγκομιδή τού Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Ενισχύει με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του την παιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, και συντελεί στην οργανική ενότητα γνώσεως και πίστεως. Παρέχει την πλούσια εμπειρία των καταστάσεων και των συνθηκών, καθώς γνωρίζει εμβριθώς τα ποικίλα προβλήματα και εμπόδια, τα οποία εκάστοτε αναφύονται.

Αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας η με κάθε μέσο στήριξη του θεάρεστου έργου τού Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο έχει βαθειά συναίσθηση ότι η Παιδεία, και μάλιστα η Εκκλησιαστική, συντελεί στην ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, καθιστώντας αυτόν ελεύθερο και ικανό να αντισταθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ομοίως, έχει συναίσθηση ότι αυτή καλλιεργεί τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επιτυγχάνοντας το μετασχηματισμό των συνειδήσεων και οδηγώντας τον άνθρωπο στον ορθό δρόμο τού Θεού. Για το Πατριαρχείο, η Παιδεία αποτελεί αιώνιο αγαθό, ανώτερο από τον πλούτο, τη δόξα, την ομορφιά, την ευγενική καταγωγή και τη σωματική ρώμη. Παραμένει και συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρη την πνευματική και ηθική ζωή του, παρακινώντας τον σε έργα άφθαρτα και αθάνατα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ως πνευματική κοινότητα, από τα πρώτα της βήματα ανέλαβε την αγωγή των νέων και έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν οι σημαντικότεροι Χριστιανοί παιδαγωγοί, που κληροδότησαν σε εμάς σπουδαία πνευματικά αγαθά• αγαθά, τα οποία ενέτειναν τον αγώνα μας, τα οποία έδωσαν όραμα και προοπτική και μας προφύλαξαν από ποικίλες παραχαράξεις, παρέχοντάς μας αιώνια πρότυπα και υψηλούς στόχους. Ας γίνουμε, λοιπόν, μιμητές τού έργου τους και της δικαιωμένης θεάρεστης βιοτής τους.

Αγαπητοί μας γονείς, η φροντίδα υμών των γονέων επικεντρώνεται στον μόχθο για τη συντήρηση και τη μόρφωσή των παιδιών σας. Όνειρό σας είναι να τα δείτε επιτυχημένα, ευτυχισμένα και καλά τακτοποιημένα. Στο δύσκολο αυτό έργο, η Εκκλησία διδάσκει αλήθειες σωτήριες. Αλήθειες ζωής, βασισμένες πάνω στη Θεία Αποκάλυψη, οι οποίες χαράσσουν κατευθύνσεις, λύνουν προβλήματα, φωτίζουν τον νου, σμιλεύουν χαρακτήρες, εξασφαλίζουν επιτυχία, εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο.

Γνωρίζοντας τον Χριστό, τα παιδιά μας γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Δώστε Χριστό στα παιδιά σας. Ωραία παρομοίωση την οποία φέρει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο: «όσοι αγάπησαν τον Κύριο, μοιάζουν με εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος έκτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα και το οποίο δεν μπόρεσαν να κρημνίσουν ούτε οι άνεμοι, ούτε οι βροχές, ούτε οι ποταμοί». Θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε, αν μέσα μας έχουμε πάντα τον Χριστό. Τότε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, στην ψυχή θα είμαστε πάντα νέοι.

Πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη του Θεού και στην παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Ο δρόμος τού ηθικού χρέους γιγαντώνει τη νεανική θέληση και δημιουργεί αγωνιζόμενους ανθρώπους. Θα το έχετε αντιληφθεί, ότι χωρίς Χριστό τίποτα δεν μένει όρθιο. Αν θέλετε να σωθούν τα παιδιά σας και να μην σας πικράνουν αύριο, μη διστάσετε να τα στρέψετε προς την Εκκλησία. Πετάξτε τις προκαταλήψεις. Όπου υπάρχουν συγκροτημένες οικογένειες, με αρχές και βιώματα χριστιανικά, εκεί οι κίνδυνοι μειώνονται και τα παιδιά κινδυνεύουν λιγότερο. Η οικογένεια πρέπει να προσφέρει αγάπη και θαλπωρή. Η ιστορία τής Σχολής είναι η ζωντανή συνέχεια της Παράδοσής της. Η Εκκλησία υπηρέτησε και υπηρετεί τον τόπο και τον άνθρωπο.

Και εσείς αγαπητά μας παιδιά, συνειδητοποιήστε ότι κρατάτε στα χέρια σας το μέλλον και την ευτυχία σας. Έχετε το προνόμιο της επιλογής. Αστοχίες πληρώνονται ακριβά. Θλίψη είναι το τίμημα της αποτυχίας. Η αγάπη μας μάς ωθεί προς εσάς. Σας πλησιάζουμε, για να σας δώσουμε ένα μήνυμα μέσα από την καρδιά μας: «Χωρίς θυσία και χωρίς κατακαιομένη καρδιά τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί» (Αποτελούν αυτούσια λόγια της Αγίας Φιλοθέης).

 

της Αικατερίνης Διαμαντοπούλου
Θεολόγου ΜΑ, Φιλολόγου - PhD Φιλοσοφίας
Υπεύθυνης Υλικού των Ιστοχώρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

 

 

1. Γ. Βραχυπέδη, Συνοπτική πραγματεία περί τής Αγίας Σιών, 1911

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Βραχυπέδη, Συνοπτική πραγματεία περί τής Αγίας Σιών, 1911.
Ιστοχώρος Πατριαρχείου Ιεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info
Ιστοχώρος Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr


Πατριαρχική Σχολή της Σιών

Άποψη της Σχολής από τη νοτιοδυτική πλευρά

Τα τείχη της Παλαιάς Πόλης των Ιεροσολύμων από την Jaffa Gate, που οδηγούν προς το νοτιότερο μέρος, όπου βρίσκεται η Σχολή της Σιών

Η κύρια όψη της Σχολής της Σιών από δυτικά

Ο διάδρομος του επάνω ορόφου, όπου οι αίθουσες διδασκαλίας και οι θάλαμοι των μαθητών

Χώρος αναμονής στο διάδρομο του επάνω ορόφου, όπου καταλήγει και η σκάλα που εκκινεί από την κύρια είσοδο της σχολής στον πρώτο όροφο

Εσωτερικό του Ι.Ναού της Αγίας Τριάδος στο ισόγειο της σχολής, όπου φυλάσσεται το Ιερό λείψανο του Αγ.Ιερομάρτυρος Φιλούμενου

Το Ιερό λείψανο του Αγίου Φιλουμένου, το οποίο επισκέπτονται και προσκυνοίν πολλά προσκυνηματικά groups

Τραπεζαρία της σχολής, όπου γευματίζουν οι μαθητές

Οι μαθητές σε ώρα διδασκαλίας

Μελέτη των μαθητών των ανωτέρων τάξεων

Οι μαθητές στην ειδική αίθουσα Η/Υ

Αίθουσα των καθηγητών, όπου η βιβλιοθήκη της σχολής, με πολλά παλαιά βιβλία

Ο διάδρομος που οδηγεί στην αίθουσα εκδηλώσεων

Από τον αύλειο χώρο νότια και νοτιοανατολικά της σχολής, όπου και τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου

Από τον αύλειο χώρο νότια και νοτιοανατολικά της σχολής, όπου και τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου

Από τη νοτιοανατολική, πίσω γωνία της σχολής, απ' όπου καη η πρόσβαση στο δώμα (ταράτσα) της σχολής

Όψεις των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου. Στο background οι νότιες-νοτιοανατολικές παρυφές των Ιεροσολύμων

Μαθητές ψάλλουν με το διδάσκαλό τους, Π. Ιερόθεο, στην πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου

Mαθητές της σχολής ψάλλουν και διακονούν στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Μαθητές της σχολής συμμετέχουν στη λιτανεία της Κυριακής της Ορθοδοξίας στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Μαθητές της σχολής κρούουν τοις κώδωνες του Ναού της Αναστάσεως την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Θεατρικές παραστάσεις των μαθητών στην αίθουσα εκδηλώσεων

Θεατρικές παραστάσεις των μαθητών στην αίθουσα εκδηλώσεων
1 - 24 / 28

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 76 επισκέπτες.