Δευτέρα, 26 Ιουλ, 2021
Παρασκευής οσιομάρτυρος, Ερμολάου.

03/01/10 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως Μνημόσυνο των κεκοιμημένων Αγιοταφιτών


Την Κυριακήν προ της Χριστού Γεννήσεως, 21ην Δεκεμβρίου 2009/ 3ην Ιανουαρίου 2010, ετελέσθη συμφώνως προς το εορτολόγιον της Εκκλησίας Ιεροσολύμων αρχιερατική θ. Λειτουργία εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου.

Κατά την τυπικήν διάταξιν της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος είναι καθιερωμένον την Κυριακήν αυτήν να τελήται μνημόσυνον όλων κεκοιμημένων Αγιοταφιτών Πατέρων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, Μοναχών και Μοναζουσών.

Το μνημόσυνον τούτο ετέλεσεν εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως ευθύς μετά την θ. Λειτουργίαν της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, 21ης Δεκεμβρίου /3ης Ιανουαρίου 2010, η Α.Θ.Μ., ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμμετεχόντων των Αρχιερέων του Πατριαρχείου, των Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και μοναχών Αγιοταφιτών.

Εις μίαν κατανυκτικήν επιμνημόσυνον ακολουθίαν όλοι οι ζώντες Αγιοταφίται εξεπλήρωσαν το χρέος αυτών και εδεήθησαν υπέρ αφέσεως των αμαρτιών και αναπαύσεως των ψυχών πάντων των διατελεσάντων κεκοιμημένων Αγιοταφιτών. Μετά το μνημόσυνον επηκολούθησεν άνοδος εις το Πατριαρχείον εις την αίθουσαν του Θρόνου, ένθα προσηνέχθη το κόλλυβον και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων ηυχήθη εν προπόσει υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κεκοιμημένων Αγιοταφιτών, των αφιερωσάντων εαυτούς εις την διακονίαν των Παναγίων Προσκυνημάτων, των σκηνωμάτων της επί γης κατά σάρκα εμφανείας του Σωτήρος ημών Χριστού.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος τελεί το μνημόσυνο την Κυριακή προ των Χριστουγέννων

Ο Μακαριώτατος τελεί το μνημόσυνο των Αγιοταφιτών Πατέρων

Ο Μακαριώτατος στην Ωραία Πύλη

Οι Αγιοταφίτες αναγιγνώσκοντες τα ονόματα των προκεκοιμημένων Πατέρων αυτών

Η ανάγνωση των ευτρεπισθέντων κολλύβων

Τα ευτρεπισθέντα κόλλυβα για το μνημόσυνο

Η έξοδος των Αγιοταφιτών εκ του Ναού της Αναστάσεως

Η έξοδος εκ του Ναού την Κυριακή προ των Χριστουγέννων

Ο Μακαριώτατος στην άνοδο Αυτού προς το Πατριαρχείο

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 93 επισκέπτες.