Κυριακή, 09 Αυγ, 2020
Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ματθία απόστ., των εν Χάλκη 10 μαρτύρων.

09/12/09 Συνάντηση του Α/ΓΕΝ του Ελληνικού Ναυτικού με τον Μακαριώτατο


Την Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου / 9ην Δεκεμβρίου 2009, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη τον Αρχηγόν/ΓΕΝ του Ελληνικού Ναυτικού κ. Γεώργιον Καραμαλίκην μετά συνοδείας αυτού εξ Ελλάδος, εκ της Πρεσβείας της Ελλάδος εις το Ισραήλ και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου.

Ο κ. Καραμαλίκης εξέφρασε την χαράν αυτού επί τη συναντήσει, λέγων ότι γνωρίζει ότι ο Μακαριώτατος παρέλαβε το Πατριαρχείον εις μίαν κρίσιμον περίοδον και κατάστασιν και ωδήγησεν αυτό επιτυχώς εξ αδιεξόδου εις διέξοδον, αντεπροσώπευσεν αυτό εις διορθόδοξα και διαχριστιανικά συνέδρια και εις διεθνή πολιτικά συνέδρια με μεγάλην συμβολήν εις την εδραίωσιν της ειρήνης.

Ο Μακαριώτατος υπεγράμμισεν ότι το Πατριαρχείον ευρίσκεται εις την ευαίσθητον και δύσκολον χρονικήν συγκυρίαν να έχη ποίμνιον εις τέσσαρας πολιτικάς κυριότητας, Ισραήλ, Ιορδανίαν, Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν ακόμη και εις το μακρινόν Κατάρ. Το Πατριαρχείον, ως εκ της ιστορικής θέσεώς του, της ειρηνευτικής στάσεώς του, της φυσικής και πνευματικής κληρονομίας του και περιουσίας του, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλον δια το πολιτικόν καθεστώς (status) των Ιεροσολύμων. «Το Πατριαρχείον», είπεν ο Μακαριώτατος, «διαφυλάσσει τα Πανάγια Προσκυνήματα, Πανάγιον Τάφον, Γεθσημανήν, Ναζαρέτ, Φρέαρ του Ιακώβ, ένθα και προσφάτως ανεκήρυξε ως ιερομάρτυρα τον εκεί σφαγιασθέντα Αγιοταφίτην Φιλούμενον. Τούτο το προσκύνημα είναι κοινόν εις ιερότητα και δια τας τρεις μεγάλας θρησκείας. Ο ρόλος του Πατριαρχείου δεν είναι μόνον θρησκευτικός, αλλά και κοινωνικός, συμφιλιωτικός, ειρηνευτικός, οικουμενικός».

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. Καραμαλίκην δια την κατανόησιν του ρόλου του Πατριαρχείου και προσέφερεν εις αυτόν κεραμεικήν εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης και το φωτογραφικόν λεύκωμα «Ιερουσαλήμ, ο Ομφαλός της γης». Ο κ. Καραμαλίκης εξέφρασε εις τον Μακαριώτατον την συγκίνησιν αυτού δια την μεγίστην ταύτην τιμήν και προσέφερεν εις Αυτόν τον θυρεόν του Ελληνικού Ναυτικού.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τον κ. Καραμαλίκη και τον Γενικό Πρόξενο

Ο Μακαριώτατος, ο κ. Καραμαλίκης και η συνοδεία του

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 103 επισκέπτες.