Παρασκευή, 23 Φεβ, 2024
Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης, Πολυχρονίου μάρτυρος, Γοργονίας οσίας, Δαμιανού οσιομάρτυρος του εν Λαρίση (1586).

28/05/09 Αναγγελία θανάτου του Μακαριστού Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ Στρογγυλού


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ π. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ


Η Γεραρά Αγιοταφιτική Αδελφότης αναγγέλλει μετά λύπης Κυρίου, αλλά και αναστασίμου ελπίδος, την εις Αυτόν εκδημίαν του αγαπητού μέλους αυτής πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ Στρογγυλού.


Ο π. Ιωακείμ Στρογγυλός, γεννηθείς εν έτει 1950, καταγόμενος εκ Χίου, σπουδάσας Θεολογίαν και Νομικήν, προσήλθεν εις ώριμον ηλικίαν εις Ιεροσόλυμα και ενετάχθη εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα. Διετέλεσε καθηγητής της Ιερατικής Σχολής της Αγίας Σιών και ανέλαβε το ανατεθέν αυτώ υπό του μακαριστού Πατριάρχου Διοδώρου έργον της αναδείξεως του ιστορικού βιβλικού χώρου έναντι του προσκυνήματος της Αναλήψεως.


Τούτο μετά ζήλου και επιμελείας έφερεν εις πέρας, ανεγείρας ιερόν ναόν της Αναλήψεως μετ' οικημάτων πέριξ δια την φιλοξενίαν των προσκυνητών.


Ο Κύριος εκάλεσεν αυτόν εις τα θεία σκηνώματα, την Τετάρτην, 14/27-5-2009, παραμονήν της Αναλήψεως, καθ' ην ώραν εδεξιούτο και διηκόνει την Αρχιερατικήν συνοδείαν και τους προσκυνητάς, μετά τον Εσπερινόν εις το προσκύνημα της Αναλήψεως, επιτρέψας αυτώ καρδιακήν προσβολήν, εξ αιτίας της οποίας, μετενεχθείς εις το νοσοκομείον, δεν επανεύρε τας αισθήσεις αυτού.


Η νεκρώσιμος αυτού ακολουθία εψάλη ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, την 3ην ώραν απογευματινήν, εις τον ανεγερθέντα υπ' αυτού ιερόν Ναόν της Αναλήψεως του Κυρίου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ', συνιερουργούντων Αυτώ Αρχιερέων και Ιερέων και συμπροσευχομένων πολλών μοναχών, μοναζουσών και πλήθους πιστών.


Η Αδελφότης αυτού δέεται από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου προς Κύριον δια την ανάπαυσιν της ψυχής αυτού.


Είη αιωνία η μνήμη αυτού.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 71 επισκέπτες.